PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Binkmediation.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van binkmediation.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan binkmediation.nl verstrekt. Binkmediation.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Bedrijfsnaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer;
– KvK nummer;
– IP-adres;
– Gegevens over uw activiteiten op mijn website.

WAAROM BINKMEDIATION.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

Binkmediation.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Voor het sturen van proeven van opdrachten en facturen en indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden u te kunnen mailen.

Daarnaast kan Binkmediation.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG BINKMEDIATION.NL GEGEVENS BEWAART

Binkmediation.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan wettelijk is verplicht bewaard of indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Binkmediation.nl verstrekt uw persoonsgegevens aan niemand dan alleen aan de accountant en eventuele Gemeentelijke- of Overheidsinstanties die daar om vragen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Binkmediation.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Binkmediation.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Binkmediation.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Binkmediation.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Binkmediation.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Binkmediation.nl heeft hier geen invloed op.

Binkmediation.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Binkmediation.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@binkmediation.nl. Er zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

BEVEILIGEN

Binkmediation.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Binkmediation.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Binkmediation.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met info@binkmediation.nl.

Binkmediation.nl is als volgt te bereiken:

Yvonne Bink
info@binkmediation.nl
0617782159