Waarom mediation?

Mediation is laagdrempelig en kan helpen om een geschil op te lossen. Een geschil tussen mensen kan bijvoorbeeld gaan over geluidsoverlast, overhangend groen of problemen in een relatie of op de werkvloer. Die geschillen ontstaan meestal doordat mensen elkaar niet (meer) begrijpen. Een mediator helpt het proces te bewaken en het probleem als het ware af te laten pellen door de partijen, zodat zij tot de kern van het probleem komen.

Mediation is ook preventief inzetbaar. Als er een gevoel is van sluimerende spanningen, moeizame communicatie of stroeve samenwerking, kan preventieve mediation voorkomen dat een probleem escaleert.

Tijdig ingrijpen voorkomt daardoor een lang mediationtraject.